Historie firmy

   Naše firma byla založena v r. 1991.
   Ve svých počátcích se zaměřovala na obsluhu stavebních věžových jeřábů svých zákazníků. Ti se rekrutovali jak z velkých stavebních firem, tak i menších. Větší stavební firmy většinou vlastnily pestrou směsici jednotlivých výrobců stavebních jeřábů. Naši zaměstnanci se tak setkávali s velmi různorodou skladbou stavebních jeřábů. Bylo to sice velmi náročné, protože jednotlivé typy staveních jeřábů se z hlediska obsluhy odlišně ovládají, na druhou stranu to mělo jedno velké plus – naučili jsme se ovládat jakýkoli stavební věžový jeřáb, který je zastoupen na našich stavbách.
   Postupem času se objevila potřeba menších stavebních firem zabezpečit službu kompletní, tzn. i s dodávkou stavebního jeřábu. Vyšli jsme jim vstříc a tuto službu jim začali poskytovat s věžovými jeřáby řady MB 1030.1. V té době byly tyto jeřáby velmi hojně zastoupeny na stavbách menšího a středního rozsahu a pro své parametry vztažené k ceně pronájmů byly i velmi oblíbeným typem věžových jeřábů. Jednu drobnou nevýhodu ale mají. Ke svému bezpečnému provozu potřebují průměr otáčení 10 m. To ale nevyhovuje při dostavbách proluk ve městech. Tam je potřeba z důvodů minimalizování záborů veřejných prostranství co nejmenšího průměru otoče. Tento segment trhu jsme se rozhodli zaplnit stavebním jeřábem Peiner SMK 205/1 v městské variantě, který  má průměr otáčení 4 m a je tzv. rychlesmontovatelným typem věžového jeřábu.
   Našim zákazníkům ale umíme nabídnout jakýkoli věžový jeřáb dle potřeb jejich stavby a možnostem daným rozpočtem na položku – stavební jeřáby. Zároveň nabízíme i bezplatnou konzultaci na případné optimální umístění stavebního jeřábu na dané stavbě s přihlédnutím k místním podmínkám a požadavkům.
 
Nabízíme:
- pronájem věžových jeřábů MB 1030.1
- pronájem věžového jeřábu PEINER SMK 205/1
- montáže a demontáže stavebních jeřábů
- převozy věžových jeřábů
- prefabrikované dráhy na stavební jeřáby – pronájem
                                                                    - montáž
                                                                    - převoz
- pronájem nákladního výtahu ELEPHANT ZH 600
 
              
               Jaroslav Tupý
               Písecká 907,  Bechyně 391 65
               Tel./fax: 381 213 500
               Mob.: 602 470 043
               E-mail: jaroslavtupy@tiscali.cz