Ceny se stanovují na základě podmínek na konkrétní stavbě.